PRO KOYUN SÜT

 • KULLANMA ŞEKLİ

  • Eğer PRO KOYUN SÜT YEMİ’ ne yeni başlıyorsanız, koyunlar 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
  • PRO KOYUN SÜT YEMİ verilmesine gebeliğin son 3 haftasından itibaren başlanmalıdır. Bu uygulama doğuma kadar devam ettirilmeli ve doğumdan sonra yavaş yavaş arttırılmalıdır. Yüksek miktarda süt veren koyunlarda PRO KOYUN SÜT YEMİ miktarı 1.5 – 1.7 kg /gün seviyesine kadar yükseltilmelidir. Süt verme döneminin sonlarına doğru düşen süt verimine paralel olarak verilmekte olan PRO KOYUN SÜT YEMİ miktarı azaltılarak günlük 100 – 250 gr’a kadar düşürülmelidir.
  • PRO KOYUN SÜT YEMİ günde en az 3 öğünde verilmelidir.
  • Kaba yem olarak zorunlu olmadıkça saman (özellikle doğumdan sonra ilk iki ay) vermeyiniz.
  • Mısır silajı verilmesi durumunda silajın kesinlikle küf içermediğinden emin olunmalıdır.
  • Koyunlara su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.

  KULLANIM ALANLARI

  PRO KOYUN SÜT YEMİ sağım dönemi boyunca
  kullanılabilecek bir süt yemidir.

  FAYDALARI

  • Özel olarak düzenlenmiş enerji ve protein dengesi sayesinde süt verimini arttırır.
  • Ayrıca vitamin-mineral ilavesine gerek yoktur.

  Tablo1 : Sağım dönemindeki koyunlar için örnek besleme
  programları

 • pro-koyun-sut

  • Bu program süt verme dönemine, elde mevcut yemlerin miktar
   ve kalitesi ile diğer başka faktörlere göre daha değişik şekillerde
   düzenlenebilir.
  • Merada otlatılan koyunlarda ilave olarak verilebilecek süt yemi
   miktarı merada otlatma süresine ve mera kalitesine göre değişir.
   Yukarıdaki örnekte verilen mera orta kaliteli olup günlük ortalama
   otlatma süresi 8 saat olarak kabul edilmiştir.

UZMAN GÖRÜŞÜ