PRO TOKLU BESİ

KULLANMA ŞEKLİ

  • Eğer PRO TOKLU BESİ YEMİ’ ne yeni başlıyorsanız, toklular 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
  • İçeriğindeki yüksek tahıl miktarı sayesinde tahıl ilavesine ihtiyaç duyulmamaktadır.
  • PRO TOKLU BESİ YEMİ yoğun besiye alınan toklulara serbest biçimde (yiyebildiği kadar) tüketime sunulabilir. Kaba yem olarak her gün en az 300 gr kadar kaliteli kuru ot verilmelidir. Bu programın dışında, öğünlü besleme yapanlar Tablo 1’ de görülen besleme programlarını kullanabilirler.
  • Toklulara su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.

KULLANMA ALANLARI

Besiye alınan toklularda tüm besi dönemi boyunca
kullanılabilecek bir yemdir.

FAYDALARI

  • Süratli canlı ağırlık artışı sağlar.
  • Yemden yararlanma oranını arttırır.
  • Karkas kalitesini ve randımanını iyileştirir.
  • Özel formülü nedeniyle böbrek ve idrar taşı oluşumunu engeller.

Tablo 1: Altı aydan büyük toklulara uygulanabilecek besi programı
örnekleri

Not: Bu program elde mevcut yemlerin miktar ve kalitesi ile diğer
başka faktörlere göre daha değişik şekillerde düzenlenebilir.

UZMAN GÖRÜŞÜ