YUMURTA CİVCİV

PRO YUMURTA CİVCİV YEMİ

KULLANMA ŞEKLİ

  • Civcivlerin 0 ile 8 haftalık yaşlar arasındaki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde formüle edildiği için ek olarak herhangi bir yem hammaddesine ihtiyaç duyulmamaktadır.
  • Civciv döneminde sıklıkla karşılaşılan koksidiyozis hastalığından korunmanızı sağlamak amacıyla yemlerimizde kanun ve yönetmeliklere uygun antikoksidial kullanılmıştır.
  • Civciv yemleri sindirilebilirliği yüksek ve kalite kontrolden geçmiş hammaddeler kullanılarak formüle edilmiştir.

KULLANIM ALANLARI

Yumurtacı civcivler için tasarlanmış ve civcilerin yumurtadan çıkışı ile 8 haftalık yaşlarının sonuna kadar kullanılabilecek bir yemdir.

FAYDALARI

  • Civcivlerinizin ilk 8 haftalık besin maddesi ihtiyaçlarının tümünü sağlayacak şekilde formüle edildiği için hızlı bir gelişim sağlar.
  • Kullanılan sindirilebilirliği yüksek hammaddeler sayesinde yemden yararlanma oranı yükselir.

UZMAN GÖRÜŞÜ