PRO ENERJİ

KULLANMA ŞEKLİ

     • PRO VERİM süt yemine yeni başlıyorsanız, inekler 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
     • PRO VERİM günde en az 3 öğünde verilmelidir.
     • İneklere su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
     • Günlük verilecek PRO VERİM miktarı, süt sığırına verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir. Bu yüzden bilimsel çalışmalarla hazırlanan Tablo 1’ deki besleme
      programlarını incelemeniz; hayvanınızın sağlığı, emeğiniz ve kazancınız açısından faydalı olacaktır.

KULLANMA ALANLARI

Düşük ve orta verimli sağmal ineklerde tüm sağım dönemleri boyunca kullanılabilecek bir süt yemidir.

FAYDALARI

    • Sağım dönemindeki toplam süt verimini ve kalitesini arttırır.
    • Vitamin – mineral içeriğinden dolayı süt ve döl verimine katkıda bulunur.

    Tablo 1: 600 kg canlı ağırlığında % 3.60 yağlı süt veren Holstein ırkı
    süt sığırları için besleme planı örnekleri

UZMAN GÖRÜŞÜ