PRO DOĞUŞ

Doğumdan sonra meydana gelen yüksek kilo kaybı negatif enerji dengesinin bir sonucudur. Bu durum hayvanlarda döl verimi kaybına yol açar.

Ülkemizde bu problemleri yaşayan sağmal ineklerin her 5 tanesinden sadece 1 tanesi ilk tohumlamada gebe kalmaktadır. Süt sığırlarının beslenmeye bağlı olarak gebe kalamamasından kaynaklanan döl verimi problemleri nedeni ile inek başına günlük 4.2 USD’nı bulan kayıplar, işletmelere ve ülke ekonomisine önemli zararlar vermektedir.

PRO DOĞUŞ Süt Yeminin üretilme sebebi, bu ekonomik kayıpların ortadan kaldırılması ve işletmelerin karlılığının artırılmasına yöneliktir.

PRO DOĞUŞ Süt Yemi; yoğun saha çalışmaları ve Ömer Matlı Hayvansal Üretim Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde uzun süren bilimsel araştırmalar sonucunda, beslemeye bağlı döl verimi problemlerini sonlandırmak üzere geliştirilmiş özel bir süt yemidir.

PRO DOĞUŞ SÜT YEMİNİN ÖZELLİKLERİ:

 • Erken sağım döneminde ( ilk 100 gün) aşırı kilo kaybına engel olur.
 • Beslenmeye bağlı kızgınlık göstermeme, sakin kızgınlık ve embriyonik ölümlere bağlı düzensiz kızgınlık gösterme gibi problemleri ortadan kaldırır.
 • Yumurtalık kisti risklerini azaltır.
 • İlk tohumlamada gebe kalma oranını belirgin bir şekilde artırır.
 • Vücut direncini artırarak doğum sonrası görülen rahim iltihabı (metritis) ve meme iltihabı (mastitis) risklerini azaltır.
 • Doğum sonrası yumurtalıkların hızla çalışmasını sağlar.
 • İneklerin doğum sonrası ilk 50 günde en az 1 kez kızgınlık göstermesini sağlar.
 • Doğum sonrası eşin (sonun) atılmasını kolaylaştırır.
 • Beslenmeye bağlı ayak hastalıkları riskini azaltır.
 • Ketozis ve süt humması riskini azaltır.
 • Yaz aylarında görülen ısı stresini ve olumsuz etkilerini azaltır.

PRO DOĞUŞ SÜT YEMİ KULLANMA ŞEKLİ:

 • Doğum öncesi yirminci günden başlanarak sağım döneminin ilk 100 gününde kullanılır. Kuru dönemin son haftasına gelindiğinde verilecek PRO DOĞUŞ Süt Yemi miktarı günlük 5 kg’a getirilir. Bu miktar doğumdan sonra süt verimine göre tekrar artırılır.
 • En iyi sonucu alabilmek için PRO DOĞUŞ Süt Yemi tek konsantre yem kaynağı olarak kullanılmalıdır. Sağım döneminde verilecek yem miktarı, süt verimine göre düzenlenmelidir. Mısır silajı, yonca, fiğ ve çayır kuru otu gibi kaliteli kaba yemlerin ilk 100 günlük sağım döneminde kullanılması son derece faydalıdır.
 • PRO DOĞUŞ Süt Yemi toplam karma rasyon içerisine katılmıyorsa günde en az 3 eşit öğünde verilmelidir.
 • Sağım döneminde bir başka süt yeminden PRO DOĞUŞ Süt Yemine ani geçilmemeli, 15 günlük geçiş programı uygulanmalıdır.UZMAN GÖRÜŞÜ