PRO AKTİF

KULLANMA ŞEKLİ

        • PRO AKTİF SÜT YEMİ’ ne yeni başlıyorsanız, inekler 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
        • PRO AKTİF SÜT YEMİ günde en az 3 öğünde verilmelidir.
        • İneklere su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.

        Günlük verilecek PRO AKTİF SÜT YEMİ miktarı, süt sığırına verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir. Bu yüzden bilimsel çalışmalarla hazırlanan Tablo 1’deki beslenme programlarını incelemeniz, hayvanınızın sağlığı ve kazancınız açısından faydalı olacaktır.

KULLANMA ALANLARI

PRO AKTİF SÜT YEMİ orta ve yüksek verimli sağmal ineklerde tüm sağım dönemi boyunca kullanılabilecek bir süt yemidir.

FAYDALARI

      • Sağım dönemindeki ineklerin toplam süt verimini ve kalitesini arttırır.
      • Yüksek süt verimini sağlayacak biçimde düzenlenmiştir.
      • Döl verimini arttırır.
      • Ayrıca vitamin-mineral ilavesine gerek yoktur.

      Tablo 1: 600 kg canlı ağırlığında % 3.60 yağlı süt veren Holstein ırkı
      süt sığırları için besleme planı örnekleri

UZMAN GÖRÜŞÜ