PRO 4×4

KULLANMA ŞEKLİ

   • Eğer PRO 4X4 SÜT YEMİ’ ne yeni başlıyorsanız, inekler 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
   • PRO 4X4 SÜT YEMİ en az 3 öğünde verilmelidir.
   • İneklere su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
  • Günlük verilecek PRO 4X4 SÜT YEMİ miktarı, süt sığırınaverilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir. Bu yüzden bilimsel çalışmalarla hazırlanan Tablo 1’deki besleme programlarını incelemeniz; hayvanınızın sağlığı ve kazancınız açısından faydalı olacaktır.


KULLANMA ALANLARI

PRO 4X4 SÜT YEMİ kaba yem olarak ağırlıklı olarak samanla beslenen sağmal ineklerde tüm sağım dönemi boyunca kullanılabilecek bir süt yemidir.

FAYDALARI

  • Özel olarak tasarlanmış enerji ve protein yapısı sayesinde yüksek oranda saman kullanılması sonucu azalan işkembe mikrobiyal aktivitesini uyarır.
  • Sağım dönemindeki ineklerin süt verimini ve kalitesini arttırır.
  • Döl verimini arttırır.
  • Ayrıca vitamin-mineral ilavesine gerek yoktur.

Tablo 1: 600 kg canlı ağırlığında % 3.60 yağlı süt veren Holstein ırkı
süt sığırları için besleme planı örnekleri

UZMAN GÖRÜŞÜ