SON 60 KURU DÖNEM YEMİ

SON 60 KURU DÖNEM YEMİ


 • KULLANMA ŞEKLİ

   • Kuru dönemde yapılan hatalı bakım ve besleme, doğum sonrasında;

    • Son atamama
    • Ketozis(Şeker hastalığı)
    • Yağlı karaciğer sendromu
    • Abomozum deplasmanı(mide dönmesi)
    • Mastitis(meme iltihabı)
    • Metritis(rahim iltihabı)
    • Süt humması
    • Pik süt verimine ulaşamama ve pik süt veriminin kısa sürmesi, gibi metabolik hastalıklara yol açar.

    Son 60 kuru dönem yemi ile amaç; doğum sonrasında oluşan metabolik hastalıkların ve ekonomik kayıpların önüne geçmek.

Son 60 kuru dönem yeminin mükemmel formülünün sırrı

  • Kuru dönem için özel dizayn edilmiş anyonize formülü ile; süt humması ve atmama problemlerini en aza indirir.
  • Kaliteli ve sindirebilirliği yüksek protein yapısı ile doğum sonrası en kısa sürede pik süt verimine ulaştırır.
  • Kuvvetli ve dengeli vitamin yapısı bağışıklık sistemini güçlendirir ve doğum sonrası masitis (meme iltihabı) ve metritisi (rahim iltihabı) azaltır.
  • Özel enerji formulü ile yağlanmanın önüne geçer; doğum sonrası katozis (şeker hastalığı), yağlı karaciğer sendromu ve abomazum deplasmanı (mide dönmesi) risklerini azaltır.

  Kullanım süresi ve şekli

        • Son 60 kuru dönem yemi tüm kuru dönem boyunca kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Doğumun son günlerine doğru farklı bir rasyona ya da yeme geçilmemelidir. Bu özelliği ile işçilik ve rasyon yönteminde kolaylık sağlar
        • Son 60 kuru dönem yemi çok uzun süren ve binlerce hayvan üzerinde yapılan denemeler sonucunda ortaya çıkarılmıştır.
        • Kuru dönem başlangıcından doğuma kadar aşağıdaki örnek besleme programına göre kullanılmalıdır:

        Tablo 1: Kurudaki inekler için besleme programı örnekleri.

UZMAN GÖRÜŞÜ