PRO DÜVE

Pro Düve


 • KULLANMA ŞEKLİ

    • PRO DÜVE YEMİ en az iki öğünde verilmelidir.
    • Damızlık düveler pratik olarak 700-750 gr/gün canlı ağırlık artışı sağlayacak şekilde beslenmelidir.
    • PRO DÜVE YEMİ, dişi buzağılar 120 günlük olduktan sonra verilmeye başlanmalı, doğuma 3 hafta kala sonlandırılarak süt yemine geçilmelidir.
    • Eğer PRO DÜVE YEMİ’ ne yeni başlıyorsanız, düveler 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

    Son 60 kuru dönem yemi ile amaç; doğum sonrasında oluşan metabolik hastalıkların ve ekonomik kayıpların önüne geçmek.

KULLANIM ALANLARI

  • Damızlık amaçlı olarak yetiştirilen düve adayı ve gebe düvelerin beslenmesinde kullanılan bir yemdir.

  FAYDALARI

         • Dengeli enerji ve protein yapısı ile sağlıklı gelişim sağlar.
         • Uygun meme gelişimi sağlanmasına yardımcı olur.
         • Döl verimini arttırır.
         • Ayrıca vitamin-mineral ilavesine gerek yoktur.

         Tablo1: Damızlık adayı düveler ve gebe düveler için besleme planı
         örnekleri

UZMAN GÖRÜŞÜ