PRO TUTKU BUZAĞI

PRO TUTKU BUZAĞI


 • KULLANMA ŞEKLİ

    • Buzağılar 61 günlük olduklarında PRO TUTKU BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ’ne geçilmelidir. Buzağı büyütme yemi ile beslemeye buzağılar 180 günlük oluncaya kadar sürdürülmelidir.
    • PRO TUTKU BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ herhangi bir ilave yeme gerek duyulmaksızın buzağıların önünde serbest bir biçimde bulundurulmalıdır.
    • Buzağıların önünde temiz ve taze bir su istediği kadar içebileceği şekilde sürekli bulundurulmalıdır.
    • Buzağı büyütme yeminin verildiği buzağılarda kaba yem olarak orta ya da iyi kaliteli yonca ya da çayır kuru otları kullanılmalıdır. Su bakımından zengin mısır silajı, pancar posası gibi yemler işkembede yer kaplayacağından ve de bu yaştaki buzağılar tarafından tam olarak değerlendirilemediğinden kullanılmamalıdır. Yine saman gibi kötü kaliteli yemlerin bu dönemde kullanılmasından kaçınılmalıdır.
    • Eğer PRO TUTKU BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ’ne yeni başlıyorsanız, buzağılar yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

KULLANMA ALANLARI

  • PRO TUTKU BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ 61 ila 180 günlük erkek ve dişi buzağılara verilir.

  FAYDALARI

          • Süratli canlı ağırlık artışı sağlar.
          • Tüketimi kolaydır.
          • Lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmiştir.
          • İşkembe gelişimini hızlandırarak yemden yararlanmayı arttırır.

          Tablo 1: 61-180 günlük buzağılara uygulanabilecek besleme
          programı örneği

  UZMAN GÖRÜŞÜ