PRO BUZAĞI BÜYÜT

PRO BUZAĞI BÜYÜT


 • KULLANMA ŞEKLİ

     • Buzağılar 61 günlük olduklarında PRO BUZAĞI BÜYÜT YEMİ’ ne geçilmelidir. PRO BUZAĞI BÜYÜT YEMİ ile beslenen erkek buzağılar 180 günlük, dişi buzağılar ise 120 günlük oluncaya kadar devam edilmelidir.
     • PRO BUZAĞI BÜYÜT YEMİ herhangi bir ilave yeme gerek duyulmaksızın buzağıların önünde serbest bir biçimde bulundurulmalıdır.
     • Buzağıların önünde istediği kadar içebileceği şekilde temiz taze su bulundurulmalıdır.
     • İki – dört aylık yaştaki buzağılara kaba yem olarak orta veya iyi kaliteli kuru otlar verilmelidir. Su bakımından zengin mısır silajı, pancar posası gibi yemler işkembede yer kaplayacağından ve de bu yaştaki buzağılarda tam olarak değerlendirilemediğinden kullanılmamalıdır. Yine saman gibi kötü kaliteli yemlerin bu dönemde kullanılmasından kaçınılmalıdır.
     • Eğer PRO BUZAĞI BÜYÜT YEMİ’ ne yeni başlıyorsanız, buzağılar yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

KULLANMA ALANLARI

  • 61 – 180 günlük erkek buzağılar ile 61-120 günlük dişi buzağılarda kullanılır.

   FAYDALARI

           • Hızlı büyüme sağlayacak biçimde vitamin ve mineral ilavesi yapılmıştır.
           • Lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmiştir.
           • İşkembe gelişimini hızlandırarak buzağıların hızlı büyümesini sağlamaktadır.

           Tablo 1 : Erkek ve dişi buzağılara uygulanabilecek besleme
           programı örneği.

  UZMAN GÖRÜŞÜ