Pelet Mısır

Tanımı
Mısır tanelerinin öğütme işleminden geçirildikten sonra yüksek sıcaklıkta buhar verilerek (60-82 oC) peletleme işlemine tabi tutulmasıdır.Faydaları
Geviş getiren hayvanlar için kaliteli bir nişasta ve enerji kaynağı olan mısırın işkembede kalış süresini uzatarak ve de daha yavaş salınımlı sindirilmesini sağlayarak stabil bir işkembe ortamı sağlanmasına yardımcı olur. Yemden yararlanmayı arttırır.

Yüksek sıcaklık altında yapılan peletleme işlemi nedeniyle daha sterildir. Mikrobiyolojik bulaşıklıklar ve zararlı mikroorganizmalar minimuma seviyelere indirilmiş olur.

Yüksek sıcaklık altında yapılan peletleme işlemi mısırın nişasta sindirilebilirliğini arttırarak verim artışı sağlar.

Başta yüksek verimli sağmal inekler ile besi sığırları olmak üzere tüm geviş getiren rasyonlarında iyi bir enerji kaynağı olarak kullanılır.

Enerji ve nişasta yönünden fakir olan toplam rasyonlarda enerji kaynağı olarak pelet mısır ile rasyon dengelenir ve verim artışı sağlanır.

Kullanımı
Toplam rasyonlarda veya kendi yemini yapanlarda diğer hammadde ve yemler ile karıştırılarak verilebilir.

Kullanmakta olduğunuz PRO süt ve besi yemlerimizin çeşidi ile rasyonda kullanılan diğer kaba ve konsantre yem kaynaklarının niteliğine göre kullanım oranları değişebilir. Detaylı bilgi için PROYEM Teknik Destek ekibimizden destek alınız.

Üretim Şekli
Pelet formda üretilir.


Kuru Madde % 87
Ham Protein % 8
Ham Yağ % 3.5
Ham Selüloz % 2.5
Ham Kül % 1.8
NDF % 11
ADF % 3
ADL % 0.9
Kalsiyum % 0.03
Toplam Fosfor % 0.30
TSE Metabolik Enerjl kcal/kg 2800

 
Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Pro Yem Sanayi ve Tic. A.Ş. İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.