Pro Besi Bitir

NEDEN PRO BESİ BİTİR YEMİ?
Besi sığırlarında besinin son dönemlerine girildiğinde (son 2-3 ay) metabolik ve hormonal nedenlerden dolayı enerji ihtiyacı süratle artar. Artan enerji ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Karşılanmaması durumunda canlı ağırlık kazancı düşmeye başlar. Canlı ağırlık kazancını eski seviyesinde tutabilmek veya daha da arttırabilmek için bu dönemde yüksek enerjili besi yemleri kullanılmalıdır. PRO BESİ BİTİR besi yemi bu amaca hizmet edecek biçimde hazırlanmış yüksek enerjili bir bitirme yemidir.

KULLANMA ALANLARI
Besi döneminin son 2 veya 3 ayına giren besi sığırlarının beslenmesinde kullanılır.

KULLANMA ŞEKLİ
Eğer PRO BESİ BİTİR YEMİ’ne yeni başlıyorsanız, besi sığırları 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
PRO BESİ BİTİR YEMİ’ne ilave olarak tahıl kırması kullanmaya gerek yoktur.
PRO BESİ BİTİR YEMİ yoğun besiye alınan besi sığırlarına serbest biçimde (yiyebildiği kadar) tüketime sunulmalıdır. Kaba yem olarak her gün 2 – 2.5 kg kadar saman ya da kuru ot verilmelidir. Bu programın dışında, öğünlü besleme yapanlar Tablo 1’de görülen besleme programlarını kullanabilirler.
Besi sığırlarına su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün su veriniz.

Tablo 1: Besinin son dönemindeki besi sığırlarına uygulanabilecek yoğun besi programı örnekleri.


FOTOĞRAFLAR

VİDEOLAR